2018. november 28., szerda

Nagy erdőlopás az állam hathatós segítségével. Hogyan tovább Natura 2000 területek?


Foto: Túr Menti Védett Területek/ Facebook
Nagy erdőlopás az állam hathatós segítségével 
Augusztus vége. Szürkület. Márk Nagy János több munkatársával együtt a Túr Menti Védett Területeken, az erdő közelében szaladt, mikor három, illegálisan kitermelt fával megrakott szekeret láttak kijönni az erdőből. Megálltak a szekerek előtt és a 1112-es segélyhívót hívták. Egyik falubeli megismerte őket és közéjük hajtott a szekérrel. Elugrottak előle, másképp a lábukon hajtott volna át. A rendőrség két óra múlva érkezett ki, pedig csak 20 kilométerre voltak.

"Már nincs jogunk hozzá, hogy a természetvédelmi őreink ott legyenek az erdőben. Már nincs jogosultságunk/igazolványunk. Már nem ellenőrizhetünk, nem büntethetünk és ez látszik is."- nyilatkozta a G4Media.ro portálnak Márk-Nagy János a Túr Menti Védett Területek gondnoka.

A falusiak nagyon jól ismerték a védett terület szabályait: a védett terület gondnokai jelölték ki és a minisztérium hagyta jóvá, hogy március elsejétől egészen augusztus 31-ig mindenféle fakitermelés tilos, mert a terület madárvédelmi terület és ekkor zajlik a költési időszak.

A nyerészkedők halásznak a zavarosban, mindenféle illegális tevékenységbe fognak. -hívja fel a figyelmet Márk-Nagy János

Kontextus: Egy júliusban elfogadott sürgősségi kormányrendelettel (OUG 75/2018) a kormányzat eltörölte a környezetvédelmi törvényben a gondnok fogalmát és ennek eredményeképp a civil szervezeteknek már nincs joguk természetvédelmi területeket kezelni Romániában. Ezek a területek az állam fennhatósága alá és az ANANP (Természetvédelmi Területek Országos Hatósága) kezelésébe kerülnek. A törvény megjelenéséig 166 gondnok biztosította a Románia területének 25%-át kitevő 1000 természetvédelmi terület közel felének védelmét. A többi természetvédelmi területnek nem volt semmilyen gondnoka.

Mi történik most?
A kormányrendelet bizonytalanságot szült és adminisztrációs zárlathoz vezetett.
Egyfelől a régi gondnokok felfüggesztették a működésüket, mert már törvényesen nem léteznek, és a hivatalok kérésére csak engedélyeket állítanak ki. Másfelől a 2016-ban létrehozott ANANP nem működőképes, míg nem hozza létre a területi képviseleteit minden megyében és így nem veszi át a védett területek menedzselését. Más szavakkal, a kormányzat teljesen lemondott a gondnokokról és azt kérte az ANANP-tól, hogy azonnal vegye át a védett területetek gondozását, anélkül, hogy megbizonyosodtak volna róla, hogy az ANANP működik, vagy a megfelelő költségvetés rendelkezésére áll.

"Két héten belül aláírnak egy olyan kormányhatározatot, ami lehetővé teszi, hogy megalakuljanak a területi képviseletek." -nyilatkozta a G4Media.ro portálnak Adi Croitoru, az ANANP igazgatója, a környezetvédelmi minisztériumon belül működő biodiverzitás alegység volt igazgatója, akit a júliusi határozat után három nappal neveztek ki az ANANP élére.

Aki kapja, marja

Túr Menti Védett Területek, Szatmár megye. Három Olaszországban dolgozó testvér úgy dönt, hogy kültelken, a folyóparton épít házakat, illegálisan, engedélyek nélkül. Márk-Nagy János gondnok az Erdélyi Kárpát Egyesülettől értesítette az ügyészséget és a félig kész munkálatokat leállították.
Nyolc évvel később, augusztusban, a testvérek engedélyek nélkül folytatják a munkálatokat és a volt gondnok nem tehet semmit.
Mindazok a természetvédelmi egyesületek, egyetemi- és kutatóközpontok, akiket a júliusi 75-ös kormányhatározat eltávolított a természetvédelmi területek közeléből, riadót fújnak. A kormányhatározat a parlament jóváhagyására vár. A szenátus jóváhagyta, most a képviselőház bizottságai tárgyalják és november nyolcadikáig adnak véleményt. Ezután tárgyalja majd a képviselőház, ami döntő ház lesz.

"Bepereltük a kormányzatot és az ombucmanhoz (nép ügyvédje) fordultunk. A 75- ös kormányrendelet eltörlését kérjük, mert diszkriminálja a civil szervezeteket." -mondja Liviu Cioineag a Natura 2000 Koalíció ügyvezető igazgatója
Szerinte az ANANP nem tudja, mekkora büdzsére van szüksége, ami működésbeli zavarhoz fog vezetni. "Pénz nélkül ez a hivatal csak papíron fog létezni és csak egy bürokratikus eszköz lesz. Úgy gondoljuk, nem lesz pénz a védett területekre. Az egész csak arra volt jó, hogy kiiktassák a gondnokokat, akik riadót fújtak, ha természetkárosító beruházásról hallottak."-folytatja Cioineag.

Az ANANP terveiről
Az ANANP elnöke bizakodó. Reméli, hogy két héten belül meglesz a kormányhatározat és létrehozhatják a 41 területi kirendeltséget. Decemberben már a 400 szakember alkalmazásához kezdene hozzá, ezek az alkalmazottak a tervek szerint a terepmunkát is elvégzik. „Területi partnerségeket kötünk, előnyt élveznek azok, akik gondnokok voltak.”
A kevesebb bürokrácia jegyében a területi képviseletek nem lesznek jogi személyek. Csak szakértőket: biológusokat, környezetmérnököket, geológusokat és ökológusokat találhatunk köztük.

"Nem hiszem, hogy dolgoznék az ANANP-nek. Meg mernék esküdni, hogy utasításokat kapnánk, hogy kinek kell engedélyt adni és kinek nem. Olyan szerződés kell, amiben társakként szerepelünk, hogy a függetlenségünk megtarthassuk."-mondja Márk Nagy János.
A Túr Menti Védett Területek gondnokát eddig is erős nyomás alatt tartotta a politikum. Tavaly május és szeptember között nyolc alkalommal ellenőrizte őket a Környezetvédelmi Őrség.

A védett területek új igazgatónőjét láthatóan nem érdeklik a panaszok. Már találkozott Carsten Rasmussennel az EU Bizottság D-Regio Romániáért felelő képviselőjével, akivel az ANANP új terveiről beszélt. Az a cél, hogy a hatóság közvetítő szerepet töltsön be és közvetlenül hozzáférhessen a biodiverzitás megőrzésére létrehozott uniós pénzekhez. Tervei szerint november elején európai uniós biztosokkal fog beszélni, hogy minél pontosabb képet kapjon az év végéig.

Croitoru
„Egy költségvetésről beszélünk. Nagy bevételünk van a természetvédelmi területeken zajló tevékenységekből, mint engedélyek, filmezések, barlangok látogatása. Pontosan tudjuk, mennyi pénz kell a fenntartásukhoz, de majd elmondjuk és eldöntjük, hogy szükség van-e más forrásokra.”-mondja Croitoru, aki két új bevételi forrással is számol. Jövő évtől az ANANP az EU számára valamiféle zöld bizonylatot árul, vagyis kiegészítő intézkedéseket a védett területeken bevezetett korlátozásokért. Másfelől valamiféle védjegyet vezetnek be minden védett területen készült termékre és majd ezzel a védjeggyel kerülnek forgalomba.

Félelmek
A szakmának nem tetszenek az új igazgatónő tervei. „Az a kijelentés, hogy a saját bevételből fogod az embereket fizetni, abszurd gondolat. Világos, hogy fogalma sincs, miről beszél. Szeretném tudni, hogy a pénzügyminiszter tudja-e, hogy az ANANP által javasolt büdzsé nem fedi a valóságot és az újonnan létrejött hivatalt végül az állami költségvetésből kell fizetni.” - nyilatkozta a G4Media.ro portálnak Erika Stanciu a Propark-Alapítvány a Védett Területekért vezetője. Az alapítványnak különféle továbbképzései vannak a védett területek alkalmazottai számára.
A jövendőbeli ANANP szakértők- alkalmazottak létszámával kapcsolatban is vannak félelmek. Eddig minden olyan megyében, ahol 2-3 védett terület hoztak létre körülbelül 20-30 alkalmazott volt, de így sem volt elég nagy a létszám a terepmunkához. Most a hivatal feleannyi emberrel szeretne kétszer több védett területet gondozni.
Vélhetően az ANANP alkalmaz pár embert, pont eleget ahhoz, hogy létrehozza a területi képviseleteket. Ezzel automatikusan megszűnnek a régi gondnokságok. Az új emberek nehezen fognak eligazodni és így sokkal egyszerűbb lesz engedélyeket szerezni természetkárosító beruházásokra.
“Egy nagyon nehéz időszak jön, és attól félünk, hogy nagyon sok értékes helyet tönkre tesznek az országban. Mi más szerepet keresünk, az őrzést. Egy abszurd harc veszi kezdetét, amiben mindenki veszíteni fog.” - figyelmeztet Stanciu

A kormányrendelet most a képviselőházban van. A gondnokok attól tartanak, hogy tíz éves, sokszor önkéntesen végzett munkájuk lesz semmivé. Az ANANP elképzelése szerint mindent Bukarestből irányítanak majd, ahol az elnök, Adi Croitoru személyesen ír alá minden engedélyt, amit a hatóság kibocsát.

A cikk román eredetije október 26-án jelent meg

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése