2016. október 26., szerda

Fórum az élelmiszer-önrendelkezésért: 2. Nyéléni Európa Fórum

forrás: facebook

“What do we want? Food Sovereignty! When do we want it? Now!”
Mit szeretnénk? Élelmiszer-önrendelkezést! Mikor szeretnénk? Most!

Ma megkezdődött a 2. Nyéléni Európa Fórum. Csodás, hogy Kolozsváron zajlik egy ilyen nagyszerű fórum, reméljük, hogy sok cikk születik róla.

A 2. Nyéléni Európa Fórumon körülbelül 700 – 1000, az élelmiszer önrendelkezésen munkálkodó résztvevő jön össze a teljes páneurópai terület 42 országából Kolozsvárott. A találkozó 5 tematikus tengely köré szerveződik és 4 cél felé irányul:

AZ 5 TEMATIKUS TENGELY
1. Az élelmiszer előállítás és fogyasztás módjának megváltoztatása
2. Az élelmiszer elosztás módjának megváltoztatása
3. A munka értékelése és a szociális körülmények javítása az élelmiszertermelési és mezőgazdasági rendszerekben
4. A természetes forrásokhoz és a közjavakhoz való jog visszaszerzése
5. Az élelmiszerünket és mezőgazdasági rendszereinket irányító közpolitikák megváltoztatása.

A fórum fő célkitűzései:
1. TAPASZTALATCSERE
• Befogadó légkört biztosítani a mozgalmunkon belüli jó gyakorlatok, ismeretek és tapasztalatok cseréjére a közösségi szintektől a páneurópai szintekig, a fő tematikus tengelyekre alapozva.
• Feltérképezni a meglévő kezdeményezések

2. KÖZÖS MEGEGYEZÉST KIALAKÍTANI AZ EURÓPAI ÉLELMISZER- ÖNRENDELKEZÉSRŐL
• Teret biztosítani a mozgalmunkon belüli különbségek felbecsülésére, megbeszélésére, felismerésére és létrehozni egy megegyezést.
• Feltérképezni a mozgalom előtt álló lehetőségeket és kihívásokat.

3. STRATÉGIÁT ÉS AKCIÓTERVET KIDOLGOZNI AZ ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉS MOZGALOM EURÓPAI MEGERŐSÍTÉSÉRE ÉS KITERJESZTÉSÉRE
• Közös alternatívákat kiépíteni az előállítás és a fogyasztás ipari modelljére vonatkozóan.
• Tematikus tengelyek körül és választókerületeken keresztül projekteket, kampányokat, kezdeményezéseket, stratégiákat és akcióterveket kialakítani – helyi szintektől a páneurópai szintekig.
• Növelni a láthatóságunkat: elérni az embereket, a közösséget, politikacsinálókat, és a globális élelmiszer önrendelkezés mozgalmat.
• Lelkesíteni és motiválni az embereket és szervezeteket választókerületektől, korcsoportoktól, és régióktól kezdve, hogy mozgalmunk nagyobb hangsúllyal csatlakozzon a kelet-európai kezdeményezések mobilizációjához.
• Működési struktúrát kialakítani a Fórum utáni kollektív munkánk folyamatosságának fenntartására és biztosítására.

4. BEFOLYÁSOLNI ÉS TÁMOGATNI AZOKAT A POLITIKÁKAT, AMELYEK SEGÍTIK AZ ÉLELMISZER-ÖNRENDELKEZÉST EURÓPÁBAN
• Küzdeni az élelmiszerrel és mezőgazdasággal kapcsolatos politika szerkezeti változásáért az élelmiszer önrendelkezés szélesebb összefüggésében.
• Biztosítani kell azt, hogy az európai és nemzeti politikák, amelyek hatással vannak az élelmiszerre és mezőgazdaságra, járuljanak hozzá az emberi jogok érvényesüléséhez, valamint a társadalmi és klímaigazságosság globális szinten való megvalósulásához.
• Értelmezni a Mozgalmat a globális társadalmi mozgalmakkal és a globális élelmiszer-kormányzás programjával összhangban. (forrás: Facebook, Nyéléni Európa Fórum csoport)
Itt egy rész a 2007. február 27-én elfogadott NYÉLÉNI NYILATKOZATból

Mi, kis- és családi gazdálkodók, kézműves halászok, őshonos népek, földnélküli munkások, mezőgazdasági munkások, migránsok, pásztorok, erdei közösségek, női, ifjúsági, fogyasztói, környezetvédő és városi mozgalmak szervezeteinek több mint 80 országból érkezett több mint 500 képviselője, összegyűltünk a Nyéléni faluban, a Maliban található Sélinguében, hogy erősítsük az élelmiszer-önrendelkezés nemzetközi mozgalmát. Lépésről lépésre dolgozunk ezen, a helyi hagyomány szerint épített kunyhókban lakunk és Sélingué népe által termelt és elkészített élelmiszert eszünk. Közös vállalkozásunknak a „Nyéléni” nevet adtuk, a kíválóan gazdálkodó és népét jól tartó legendás Mali parasztasszony iránti tisztelet és a tőle származó inspiráció jeleként. Legtöbben közülünk élelmiszertermelők, és készen állunk, képesek vagyunk és szándékunkban áll táplálni az egész világ népét. Élelmiszertermelői örökségünk létfontosságú az emberiség jövője szempontjából. Ez különösen igaz a nők és őshonos népek esetében, akiket alulértékelnek, pedig történelmi létrehozói az élelemmel és mezőgazdasággal kapcsolatos tudásnak. De ezt az örökséget és a az egészséges, jó minőségű és bőséges élelmiszer előállítására való képességünket fenyegeti és aláássa a neoliberalizmus és a globális kapitalizmus. Az élelmiszer-önrendelkezés reményt és erőt as nekünk, hogy megőrizzük és helyreállítsuk élelmiszertermelő tudásunkat és kapacitásunkat és ezekre alapozva építkezzünk.

Az élelmiszer-önrendelkezés a népek joga az ökológiailag megfelelő és fenntartható módon előállított, egészséges és kulturálisan megfelelő élelmiszerhez, valamint ahhoz, hogy meghatározzák a saját élelmiszer- és mezőgazdasági rendszereiket. Azokat helyezi az élelmiszerrendszerek és szabályozás középpontjába, akik termelik, elosztják és elfogyasztják az élelmet, és nem a piacok és vállalatok követeléseit. Védi a jövő generációk érdekeit.

Stratégiát kínál arra, hogyan bontsuk le a jelenlegi vállalatok által uralt kereskedelmi és élelmiszer rendszert és iránymutatást ad a helyi termelők által meghatározott élelmiszer, gazdálkodási, legeltetési és halászati rendszerek kialakítására vonatkozóan. Az élelmiszer-önrendelkezés a helyi és nemzeti gazdaságokat és piacokat helyezi előtérbe és erősíti a paraszti és családi gazdálkodáshoz kötődő mezőgazdaságot, a kézműves halász, extenzív, hagyományos legeltetési rendszereket és élelmiszertermelést, elosztást és fogyasztást , a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság alapján állva. Az élelmiszer-önrendelkezés elősegíti az átlátható kereskedelmet, amely méltányos jövedelmet biztosít minden nép számára és biztosítja a fogyasztók számára az élelmiszerük és táplálkozásuk feletti ellenőrzést. Biztosítja, hogy a földjeink, területeink, vizeink, vetőmagvaink, állatállományunk és biodiverzitásunk használati és rendelkezési jogai azok kezében legyenek, akik részt veszünk az élelmiszer előállításában. Az élelmiszer-önrendelkezés új, elnyomástól és nemi, nemzetközi, faji, osztály, és generációk közötti egyenlőtlenségtől mentes társadalmi viszonyokat foglal magában.

A Nyéléni Fórum folyamán, hosszú vita és beszélgetés eredményeként elmélyítettük az élelmiszer-önrendelkezéssel kapcsolatos közös megértésünket és tapasztalatokat gyűjtöttünk az egyes mozgalmainknak az autonómia megtartására és a hatalom visszaszerzése érdekében folytatott küzdelmeiről. Most már jobban értjük, milyen eszközökre van szükségünk mozgalmunk építése és közös víziónk megvalósulásának elősegítése érdekében.

A teljes nyilatkozat ezen a linken olvasható
Angol összefoglaló az első napról http://nyelenieurope.net/news/nyeleni-europe-forum-starts-plenary-and-fair-delegations
magyar beszámoló: http://kozossegek.atalakulo.hu/campesina-eljen-kistermelo

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése